Psychologenpraktijk Velsen

Wist u dat psychische klachten ongeveer net zo vaak voorkomen als lichamelijke klachten?

En dat 43% van de huidige bevolking ooit in zijn of haar leven te maken heeft gehad met een psychische stoornis en 18% van de volwassenen in het afgelopen jaar last of hinder heeft ondervonden van psychische klachten?

U bent dus niet de enige.

AANMELDEN

Wij bieden u graag passende hulp aan bij uw klachten en of problemen. Wij zijn vijf zelfstandig werkende therapeuten, allen BIG geregistreerd en zeer ervaren in het behandelen van psychische klachten en problemen: Floor Baart, Frederick Kerckhoff, Ella Komen, Nienke van der Plaat en Tessa Engels.

Wij werken in samenwerking met uw huisarts en hebben contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. We bieden een up to date behandeling en werken volgens de protocollen en richtlijnen in de gezondheidszorg, zodat u een bewezen en effectieve behandeling krijgt.

De psychotherapie die wij voornamelijk bieden heet cognitieve gedragstherapie: de aangewezen behandeling bij de meeste ziektes en klachten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt deze therapievorm het beste te werken.

We bieden niet alleen hulp aan volwassenen, maar ook aan kinderen en jongeren. Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen, neem dan gerust contact op.

Er is op 17 oktober 2016 een korte wachtlijst voor de Basis GGZ van twee tot drie weken.